Make your own free website on Tripod.com
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg

Föreningen Jiddischkultur i Göteborg hette tidigare Föreningen Judisk Kultur och verkar i Göteborg.

Föreningen ger kurser och föreläsningar, men anordnar även kulturarrangemang av olika slag.

Vårt mål

Verka för att föra ut den östeuropeiska judiska kulturen.

Medlemskap

För medlemskap i föreningen, tag kontakt Tom Shulevitz på tel 031-177245.

People shouting at the world over megaphones; Size=240 pixels wide

Aktuella aktiviteter

Nyfiken på Jiddisch?
Välkommen att deltaga i en nybörjarkurs i jiddisch!
Ca 10 kurstillfällen, lärare är Staffan Böös. Start den 24/8 kl. 18.30 i Församlingens klassrum 2, vån. 2, Östra Larmgatan 12. För mer information kontakta Tom Shulevitz på 031 17 72 45.

Konversationskurs i Jiddisch!
Välkommen att deltaga i en konversationskurs i jiddisch!
Ca 10 kurstillfällen, ledare är Marcus Wald. Start den 6/9 kl. 18.30 i Församlingens klassrum 2, vån. 2, Östra Larmgatan 12. För mer information kontakta Tom Shulevitz på 031 17 72 45.

Hjärtligt välkommen!
Föreningen Jiddischkultur i Göteborg
Tom Shulevitz, Annebelle Gyllenspetz
Information: 031 17 72 45